Kimyasal Potansiyel Nedir?
Bir dizgenin iş üretme yeteneğiyle kimyasal denge yönünü gösteren nicelik. (Dizgenin öbür durum değişkenleri değiştirilmeksizin bileşenlerinden biri sonsuz küçük nicelikte eklendiğinde içerkesindeki değişim hızıyla belirlenir.) T. : kimyevi potansiyel İng.: chemical potential Fr.: potentiel chimique Alm.: chemische Potential
Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Kimyasal Simge
Kimyasal Tutunma
Kireç Söndürme
Kizelgur
Kolan Görünge
Koruma Gözlüğü
Koruma Potansiyeli
Köpük Giderici
Kuramsal Kimya
Kuru Buz